Stacje linii D29-371 /Wolsztyn- Nowa Sól/, pomimo wstrzymania ruchu kolejowego nadaj urzekają swym urokiem.../jeszcze Canon PS 630A.../


 

Name:

Komentarze:

14.10.2012, 07:11 :: 134.157.250.26
yIjnoVUbrHZzVVPCCTp
Krzysztof mf3wi:ciąg dalszy o ks. NatankuPrzytoczę konmrtaez, ktf3ry umieściłem na forum Tygodnika Powszechnego , gdzie m.in. trafiłem, szukając po necie rf3żnych info o ks. Natanku. Byłem też na stronach związanych z ks. Natankiem oraz na youtube.pl stronie TVN-u, gdzie zamieścili swf3j reportaż o ks. Natanku. Komentarz, ktf3ry tu przytaczam był odpowiedzią na pytanie jednego z forumowiczf3w: co przeszkadza hierarchom kościelnym Intronizacja Chrystusa Krf3la ? Lektura zwolennikf3w i przeciwnikf3w utwierdza mnie w smutnej konkluzji, że z jednej stronie są ludzie, ktf3rzy tendencyjnie i demonicznie oceniają nie tylko Natanka, czy Rydzyka, ale także cały Kościf3ł, z drugiej ludzie, ktf3rzy uważają, że Kościf3ł jest sterowany przez masonerię i tezą tą tłumaczą sobie wszystko, czyniąc z ks. Natanka ofiarę. Pomijając teologicznie wątpliwe twierdzenia ks. Natanka o tym, ilu aniołf3w zstąpi na nas podczas odmawiania zalecanej przez niego nowenny, czy katastroficzno-apokaliptyczne wizje, zastanowiłbym się, czy to normalne, że ks. mf3wi do dziennikarzy (nawet najwredniejszej, czy najbardziej jego zdaniem wrogiej, telewizji): Przekleństwo Boga niech spadnie na was teraz i na wieki. Amen. Przy tym wszystkim podkreślam, że samego ks. Natanka nie odsądzam od czci i wiary, parafianie np. dobrze o nim się wypowiadają jako o człowieku.Oto ten konmrtaez (część tez to powtf3rzenie wcześniejszych myśli, ktf3re zamieściłem już na blogu, część to przemyślenia świeże, powstałe pod wpływem nowych informacji): Czym innym są same objawienia R. Celakf3wny (Kościf3ł ich jak dotąd nie uznał, a czy są prawdziwe, nie wiem), czym innym twierdzenia ks. Natanka, że Kościf3ł sam chce się zatopić, że już nie długo będzie trupem w sensie ludzkim itp. oraz nieposłuszeństwo wobec przełożonych i stawianie się ponad jego zwierzchnikf3w. Ciekawe, że Kościf3ł, ktf3ry według księdza Natanka jest właściwie już sterowany przez modernistf3w, nie ma żadnych problemf3w z uznawaniem Fatimy. Niezależnie od autentyczności objawień, należy czekać na akceptację Kościoła, a w razie wątpliwości pomiędzy nakazem z niesprawdzonego objawienia a nakazem władzy kościelnej usłuchać Kościoła. Tak nauczał m.in. uznawany przez tradycjonalistf3w za wielki autorytet papież Pius X. Ojciec Pio i inni święci potrafili zachowywać trudne posłuszeństwo. Tymczasem zwolennicy Intronizacji (przynajmniej ich część, bliska ideowo ks. Natankowi)domagają się wypełnienia nakazf3w zawartych w niezaakceptowanych jeszcze objawieniach, a hierarchf3w Kościoła piętnują jako zaślepionych, nienawrf3conych itd. Ks. Natanek urządził nawet w Grunwaldzie intronizację owiec Chrystusa na Krf3la Polski (przesłanie wyraźne: pasterze Kościoła się mylą). Tego rodzaju zwolennicy Intronizacji mf3wią też, że Intronizacja to jedyny ratunek dla Polski i innych krajf3w. I tu (pomijając już narodowo-mesjańską interpretację ks. Natanka) pojawia się pytanie: co to znaczy? Jeśli rzeczywiście Jezus się objawił R. Celakf3wnie i Kościf3ł to potwierdzi, to uważam, że żądanie Chrystusa należy wypełnić, można się spierać o szczegf3ły, ale należy. Intronizacja właściwie pojęta może być ratunkiem dla świata. Nie widzę natomiast powodf3w, by uznawać ją za coś bardziej szczegf3lnego i koniecznego do praktykowania przez każdego katolika niż np. Rf3żaniec, poświęcenie rodzaju ludzkiego Najświętszego Sercu Jezusowemu, czy kult Miłosierdzia Bożego. Kościf3ł katolicki naucza, że nieomylne jest Pismo Święte (oczywiście niektf3rzy źle je interpretują), nauka Kościoła i że należy wierzyć w Chrystusa, przystępować do sakramentf3w, zachowywać przykazania. Natomiast prywatne objawienia, nawet te zaakceptowane przez Kościf3ł, nie są obowiązkowym elementarzem dla każdego, choć Kościf3ł żywo je zaleca, czego przykładem jest choćby Fatima. O ile więc rozumiem intencję, przyświecającą nadaniu aktowi Intronizacji charakteru państwowo-kościelnego (choć, podkreślam, nie twierdzę, że objawienia R. Celakf3wny na pewno są prawdziwe, jak to czyni ks. Natanek), uważam, że błędne byłoby np. nauczanie, iż każdy musi wziąć udział w takiej czy innej ceremonii. Najważniejsze jest osobiste oddanie życia Jezusowi i nie można nikomu odmawiać zbawienia, jeśli akceptuje naukę Kościoła, a nie jest przejęty akurat objawieniami Celakf3wny, czy innymi. Poza tym tu nie chodzi tylko o Intronizację. Ks. Natanek kreuje się na pewnego rodzaju dowf3dcę, ktf3ry wymaga posłuszeństwa i wydaje wiernym rozkazy (wczoraj oglądałem film, na ktf3rym to czynił). Jego legiony to dość groteskowa organizacja, ktf3ra swoimi marszami na Wiedeń , na Monachium (jak mf3wi ks. Natanek, Niemcy źle nas od wiekf3w traktowali, ale odwiedzimy ich ) i ideologią mającą więcej wspf3lnego z XVI-wiecznymi oddziałami wojskowymi niż z realną ewangelizacją, ośmieszają Kościf3ł. Ks. Natanek opiera się poza tym na wielu innych nieuznanych dotąd prze Kościf3ł objawieniach i, z tego, co się orientuję po przejrzeniu kilku stron z nim związanych, na własnych objawieniach. Głosi też apokaliptyczne wizje, będące jego nadinterpretacjami. Z tego względu kurii krakowskiej przyznaję racjęNa koniec dodam, że Tygodnik Powszechny , na ktf3rego forum to publikuję, także nie jest mi bliski ideowo, a ks. Natanka nie oceniam tu jako człowieka (bo człowiekiem jest zapewne dobrym), lecz oceniam jego działalność i poglądy. To, co ks. Natanek mf3wi o masonerii i okultyzmie, jest częściowo słuszne. Masoneria np. istnieje i nie należy jej działalności bagatelizować, choć nie jest też wszechwładna. Przed zjawiskami okultystycznymi, ktf3re wymienia ks. Natanek (jak np. woodu, satanizm, pentagramy, akupunktura) ostrzegają wszyscy egzorcyści katolicki, toteż dobrze byłoby, gdyby Tygodnik Powszechny sprecyzował, że jednak nie wszystko, co powiedział ks. Natanek o okultyzmie to bujda. TP tego nie uczynił, w konsekwencji czego ktoś może odnieść wrażenie, że kuria krakowska odcina się od wszelkich treści głoszonych przez ks. Natanka. Niemniej jednak, problemem jest to, że słuszną krytykując wiele przejawf3w okultyzmu, ks. Natanek głosi jednocześnie swoje nadinterpretację, na przykład: że z dziewczyną, ktf3ra sobie farbuje paznokcie na czerwono, musi być coś nie tak. A prawda pomieszana z własnymi interpretacjami może łatwo zwodzić na manowce .

14.11.2009, 08:02 :: 91.203.16.31
hezotart
mogliby to jakoś zagospodarować, bo szkoda, żeby podupadło...

13.11.2009, 13:56 :: 89.174.10.141
chilka
bardzo filmowe te domki:)

12.11.2009, 18:04 :: 83.20.126.85
podlipami
Znajome okolice... ;)